BOK

Bokutgivelse Forlaget Press. Tekster av Per Petterson, Åsmund Thorkildsen og Peter Dahlgren.
176 sider. ISBN 978-82-328-0264-27. Pris kr. 499,- i bokhandelen.