NATURLIG-REFLEKSJON-XVI-960-377NATURLIG REFLEKSJON XVI
Polymer etsing 150x59cm
Håndtrykket fra tre trykkplater i kobbertrykkpresse
Opplag 20 eks.

 

 

NATURLIG-REFLEKSJON-XII-960-472NATURLIG REFLEKSJON XII
Polymer etsing 120x59cm
Håndtrykket fra tre trykkplater i kobbertrykkpresse
Opplag 20 eks..

 

 

NATURLIG-REFLEKSJON-XIV-960-472NATURLIG REFLEKSJON XIV
Polymer etsing 120x59cm
Håndtrykket fra tre trykkplater i kobbertrykkpresse
Opplag 20 eks.

 

 

NATURLIG-REFLEKSJON-VII-960-377NATURLIG REFLEKSJON VII
Polymer etsing 150x59cm
Håndtrykket fra tre trykkplater i kobbertrykkpresse
Opplag 20 eks.

 

 

NATURLIG-REFLEKSJON-X-960-377NATURLIG REFLEKSJON X
Polymer etsing 150x59cm
Håndtrykket fra tre trykkplater i kobbertrykkpresse
Opplag 20 eks.

 

 

NATURLIG-REFLEKSJON-XI-960-377NATURLIG REFLEKSJON XI
Polymer etsing 150x59cm
Håndtrykket fra tre trykkplater i kobbertrykkpresse
Opplag 20 eks.

 

 

NATURLIG-REFLEKSJON-II-960-377NATURLIG REFLEKSJON II
Polymer etsing 150x59cm
Håndtrykket fra tre trykkplater i kobbertrykkpresse
Opplag 20 eks.

 

 

NATURLIG-REFLEKSJON-III-B-960-377NATURLIG REFLEKSJON III B
Polymer etsing 150x59cm
Håndtrykket fra tre trykkplater i kobbertrykkpresse
Opplag 20 eks.

 

 

NATURLIG-REFLEKSJON-VI-960-377NATURLIG REFLEKSJON VI
Polymer etsing 150x59cm
Håndtrykket fra tre trykkplater i kobbertrykkpresse
Opplag 20 eks.

 

 

NATURLIG-REFLEKSJON-VIII-960-377NATURLIG REFLEKSJON I
Polymer etsing 150x59cm
Håndtrykket fra tre trykkplater i kobbertrykkpresse
Opplag 20 eks.

 

 

NATURLIG-REFLEKSJON-I-960-377

NATURLIG REFLEKSJON XIII
Polymer etsing 150x59cm
Håndtrykket fra tre trykkplater i kobbertrykkpresse
Opplag 20 eks.

 

NATURLIG-REFLEKSJON-XIII-960-472

NATURLIG REFLEKSJON XIII
Polymer etsing 120x59cm
Håndtrykket fra tre trykkplater i kobbertrykkpresse
Opplag 20 eks.

 

 

NATURLIG-REFLEKSJON-IV-960-472

NATURLIG REFLEKSJON IV
Polymer etsing 120x59cm
Håndtrykket fra tre trykkplater i kobbertrykkpresse
Opplag 20 eks.

 

NATURLIG-REFLEKSJON-V-960-472NATURLIG REFLEKSJON V
Polymer etsing 120x59cm
Håndtrykket fra tre trykkplater i kobbertrykkpresse
Opplag 20 eks.